เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายประดิษฐ์ สระทอง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


เอกสารผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพที่เผยแพร

          - บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการสอนวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปราสาท

เผยแพร่เมือวันที่ 5 มีนาคม 2560
จำนวน ผู้เข้าชม 521 คน

©    Copyright 2006 prasathuai.ac.th All rights reserved.by Artitep Singhapoo เปิดใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2556
Webmaster : singhapoo@hotmail.com โรงเรียนบ้านปราสาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ