รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าวสาร : การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศวันที่ : 26 ก.ย. 2559
ที่มา : ครูสุทธิสม 
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 422 คน

รายละเอียดของข่าวสาร

http://www.chiangkhan.info/home/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/