เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัฒน์ สุมี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


เอกสารผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพที่เผยแพร

          - บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง สารรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่เมือวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
จำนวน ผู้เข้าชม 349 คน

©    Copyright 2006 prasathuai.ac.th All rights reserved.by Artitep Singhapoo เปิดใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2556
Webmaster : singhapoo@hotmail.com โรงเรียนบ้านปราสาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ